School Leaving Certificate

Academic Year 2019-20

  Sr No.          Name of the Student                  TC No.               Date of Issue                Certificate   

1.

Abhishek Robinson

19-20/31

31/07/2020

2.

Aishwarya Robinson

--

--

3.

Aanshi Bhatia

19-20/23

07/02/2020

4.

Abhiraj Deshpande

19-20/4

20/09/2019

5.

Aahana Mukhopadhay

19-20/27

31/07/2020

6.

Amitosh Biswas

19-20/25

13/08/2020

7.

Anisha Dorge

19-20/3

30/07/2020

8.

Arnav Patil

19-20/41

31/07/2020

9.

Ayush Dorge

19-20/34

31/07/2020

10.

Anvika Nitin Pawar

19-20/46

31/07/2020

11.

Bharvi Shrivastava

19-20/30

31/07/2020

12.

Chaitrali More

19-20/12

13/01/2020

13.

Chauhan Kartik

19-20/9

19/11/2019

14.

Chauhan Swastik

19-20/8

19/11/2019

15.

Chawla Kushagra

19-20/3

16/08/2019

16.

Dhanushri Mudhliar

19-20/95

30/07/2020

17.

Dhavani Maniyar

19-20/6

30/09/2019

18.

Dhruv Saxena

19-20/42

31/07/2020

19.

Harsimran Kaur

19-20/16

!9/06/2020

20.

Lalit More

19-20/13

13/01/2020

21.

Ninad Patil

19-20/35

31/07/2020

22.

Ojaswa Sharma

19-20/29

25/07/2020

23.

Rajput Samnit

19-20/40

29/07/2020

24.

Riddhima Bhosale

19-20/22

11/08/2020

25.

Rishaan Dixit

19-20/96

24/07/2020

26.

Riya Lal Bisht

19-20/44

24/07/2020

27.

Rucha Bade

19-20/20

31/07/2020

28.

Sarthak Saxena

19-20/43

31/07/2020

29.

Savithri Jimy

19-20/7

20/10/2019

30.

Selina Bhosale

19-20/21

10/08/2020

31.

Shaw Shahrzad

19-20/10

21/12/2019

32.

Shaw Sheroy

19-20/11

23/12/2019

33.

Shourya Mane

19-20/99

07/08/2020

34.

Shourya Patil

19-20/97

31/07/2020

35.

Shreyas Tingre

19-20/100

28/08/2020

36.

Shriraj Nitin Pawar

19-20/47

31/07/2020

37.

Shrishti Kukanur

19-20/5

19/10/2019

38.

Shubhkarman Kaur Gujral

19-20/17

20/06/2020

39.

Sinha Shubhra

19-20/2

19/07/2019

40.

Swara Shinde

19-20/24

02/07/2020

41.

Thabeti Naga Parthik Goud

19-20/38

26/06/2020

42.

Thabeti Preethika

19-20/39

26/06/2020

43.

Sinha Shubhankar

19-20/1

19/07/2019

44.

Vedant Madar

19-20/45

30/07/2020

45.

Veer Narune

19-20/28

08/08/2020

46.

Yashad Gaiki

19-20/36

31/07/2020

47.

Yogesh Sundaram

19-20/37

31/07/2020

48.

Zayaan Nanji

19-20/15

16/02/2020

49.

Zaara Nanji

19-20/14

15/02/2020